avatar-orange-smaller-200
Ë
By Daniel Smirnov-Lindblom • September 21, 2018

Happy Index och Elin Borg

Happy Index och Elin Borg

Vi på Happy Index kom i kontakt med idrottspsykologen Elin Borg via hennes hemsida. På www.borgidrottspsykologi.se  läste vi om Elin och hennes bakgrund. Hennes blogg fångade vårt intresse och vi ringde upp Elin, bokade ett möte där vi diskuterade idrottspsykologi, hennes tankar kring korrelationen mellan välmående och prestation och mer.  

Vi passade även på att ställa några frågor till Elin:

Berätta lite om din egen tid som idrottare?

“Började spela fotboll redan som fyraåring. Under uppväxten testade jag flera andra idrotter, men redan när jag var fem bestämde jag mig för att bli fotbollsproffs. Min egen fotbollskarriär bestod av både toppar och djupa dalar, med såväl långtidsskada, bristande speltid och vunna serier, som landslagsuttagningar och tunga förluster. Under mina tio år som elitfotbollsspelare representerade jag klubbar som AIK, Linköping FC, Kristianstad DFF och Djurgårdens IF. Jag fick även möjligheten att representera Sverige i flertalet ungdomslandskamper och U20-VM.”

Varför startade du ditt företag? Vad är ditt mål?

“Redan under gymnasiet väcktes mitt intresse för idrottspsykologi, dels för att använda kunskaperna under min egen karriär men också för att i det längre perspektivet kunna arbeta som idrottspsykologisk rådgivare. Med en tro på att tankar, känslor och beteende påverkar såväl välmående som prestation, är målet att hjälpa/stötta individer med att identifiera, och eventuellt förändra såväl tankar som beteende för att må och prestera bättre. Så med en masterexamen i idrottspsykologi, tillsammans med egna erfarenheter från en elitidrottskarriär, kände jag mig mogen att under 2017 starta eget företag.”

Hur påverkar en idrottares välmående dennes prestationer?

“Det är såklart väldigt individuellt hur en idrottares välmående påverkan dennes prestationer. Dock tror jag på att det finns en koppling mellan välmående och prestation. Trots det är välmående ingen garanti för att prestera bra. Det finns de idrottare som har kunnat prestera trots att de inte har mått bra, precis som det finns idrottare som mår bra men ändå uteblir de goda prestationerna och/eller resultaten. Idrottare som mår bra kommer antagligen att hålla på med sin idrott längre, få mer positiva erfarenheter av att idrotta och i sin tur må bättre av att idrotta. I det långa loppet tror jag dock på att idrottare som mår bättre kommer att prestera bättre.”

Enligt dig, hur kan idrottsledare hjälpa till att jobba förebyggande för idrottares välmående?

“Det är oerhört komplext att vara idrottsledare, då det är många saker att tänka på, vilket också medför att det inte finns några enkla och raka svar. För att förebygga idrottares välmående finns det många saker man som idrottsledare kan ha i åtanke. Framför allt är det viktigt att försöka stimulera individernas inre motivation till sitt idrottande. Här handlar det bland annat om att barn och ungdomarna behöver känna en tillhörighet till idrottsgruppen, känna sig kompetenta för uppgiften samt att de har valmöjligheter, exempelvis att vara med och välja hur delar av träningen ska se ut. Mycket förebyggande arbete kan också läggas på att flytta fokus från tävlingarnas resultat till den enskilda individens, eller lagets, prestation och utveckling. Hos barn och ungdomarna som växer upp idag tror jag också att det finns mycket att förbättra kring förhållandet gentemot sociala medier. Som idrottsledare handlar det också om att lära känna sina idrottare, lyssna på dem och tillåta dem att fatta sina egna beslut.  Avslutningsvis tror jag på att bekräfta idrottarnas ansträngning och att uppmuntra dem till att hålla på med flera idrotter.”

Vi anser att ett dagligt uppföljande arbete kring idrottares välmående kommer stärka själva välmåendet inom idrotten, både för gruppen och för individen. Hur ser du på det?

“Absolut, många bäckar små tror jag på i detta sammanhang. Det är inget arbete där det kan ske mirakel över en natt utan det krävs kontinuerligt, metodiskt och långsiktigt arbete i frågan. Som tidigare nämnt är det ett komplext område, vilket gör att det finns många olika infallsvinklar och angreppssätt.”

Tillsammans för gladare ungdomar

Elins svar är både mycket intressanta viktiga. Ha även i åtanke är att detta kommer från en person som har erfarenhet från elitidrott och har en masters i idrottspsykolgi.

Idrottsledare har en stor betydelse i att hjälpa individuella idrottare att ta sig framåt, och att känna sig delaktiga i en grupp. Detta är en del i att skapa välmående för ungdomar som idrottar, och Elin bekräftade även våra tankar om att barn och ungdomar som mår bra troligtvis kommer hålla på med sin idrott längre.

Vi är otroligt glada över att Elin Borg och Happy Index kommer att samarbeta för att stärka ungdomars välmående inom idrotten. Om de trivs de med att idrotta, kommer de med stor sannolikhet hålla på med idrott längre. Alla har ett ansvar, och vi är tillsammans med Elin Borg redo att kämpa för att unga idrottare ska må bra.

Vill du veta mer?