avatar-orange-smaller-200
Ë
By Daniel Smirnov-Lindblom • September 21, 2018

FN:s barnkonvention blir lag

Vi är nog många som känner till och är glada över att FN:s barnkonvention blir svensk lag. För barns välmående och rättigheter är detta en fantastisk nyhet. Givetvis ska detta också följas i praktiken, och det krävs ett stort arbete av alla involverade för att få till ett bra arbete med denna lag.

Idrott är en stor del av många barns liv och vardag. Det gör att idrottsföreningar och aktiva ledare har ett stort ansvar att se till att delar av barnkonventionslagen följs och inkluderas i idrottsverksamheter. Låt oss exempelvis titta på den lag som säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, samt att ingen får diskrimineras.

En diskriminering kan se ut på olika sätt inom en idrottsförening, men det kan yttra sig i icke likvärdig behandling på grund av hudfärg, kön eller sexuell läggning. Det kan även handla om icke rättvisa möjligheter att utvecklas i koppling till speltid eller favorisering. Barnkonventions-lagen måste följas av alla vuxna och det inkluderar även idrottsföreningar, eftersom att 9/10 barn någon gång kommer i kontakt med organiserad idrott.

Men hur ska en ledare kunna hålla koll på hur alla känner sig hela tiden om de inte får regelbunden feedback från de barn som de ska leda och utveckla? Ett barn kan känna sig felaktigt behandlad och inte direkt uttrycka det till ledaren, för att barnet inte vågar eller vet hur de ska uttrycka sig för att få förståelse eller hjälp. Detta gör att det enkelt kan gå obemärkt förbi.

Alla barn ska ha samma förutsättningar, och alla barn förtjänar en rättvis chans oavsett vilket lag de spelar i. I ett breddlag ska alla givetvis spela i princip lika mycket, framförallt när barnen är i de yngre åldrarna. Om barn spelar i akademilag med policy om att de bästa ska spela, måste det vara klart och tydligt uttalat. Det tar dock inte bort det faktum att alla barn ska ha samma rättigheter till att utvecklas, och om det är något barn känner att det blir bortprioriterat på träning för att det inte har kommit lika långt i sin utveckling som de andra, bör de kunna ha en chans att yttra det så att ledarna kan jobba med det.

Detta gäller givetvis all form av diskriminering utifrån hudfärg, bakgrund,  kön eller sexuell läggning också. Barn ska ha en chans att larma sig om detta, så att ledare kan ta tag i verkliga problem där barn inte behandlas lika och utsätts för diskriminering.

I detta avseende ser vi att vår tjänst, Happy Index kan fylla en stor funktion för barnkonventionens lag om lika rättigheter och förbud mot diskriminering. Om spelare i olika lag får möjlighet att berätta hur de mår och varför, kan klubbar jobba mot diskriminering på ett tydligare sätt. Med Happy Index kan spelare så ofta som varje dag gå in och svara på hur de mår. Om de blir diskriminerade eller känner sig orättvist behandlade, på idrottsplatsen eller någon annanstans, har de en möjlighet att uttrycka det via vår tjänst. Alla barn kommer inte våga säga det ansikte mot ansikte - med Happy Index får de en möjlighet att berätta hur de känner sig.

Vi är glada över att barnkonventionen har blivit en lag i Sverige. Tillsammans måste vi jobba mot barnens rättigheter och mot diskriminering. Med Happy Index ger vi föreningar en chans att se till att diskrimineringar tas upp till ytan, i tid innan det är för sent.

Vill du veta mer?