avatar-orange-smaller-200
Ë
By Daniel Smirnov-Lindblom • September 10, 2018

Föreningstydlighet

Inom svensk idrott talas det en hel del om hur föreningar ska fungera. Jag tror att det finns föreningar som jobbar på en rad olika sätt för att uppnå en tydlighet gentemot sina egna medlemmar. Jag tror också att det finns många barn och ungdomar som kommer hem och inte riktigt kan förklara för sina föräldrar vad de jobbat med på träningarna, oavsett om det handlar om ett team-buildingpass eller ett pass där man fokuserat på tekniska moment som första-touch exempelvis.

Behöver man då veta sånt här som en förälder till ett barn i en förening??

Det finns inget rätt eller fel svar på frågan, men det är otroligt viktigt att det finns en tydlighet och transparens mellan föreningen och dess medlemmar(både föräldrar och barn) - i någon form av överenskommelse. En förening bör givetvis vara tydlig mot sina medlemmar med värdegrunden som är etablerad och vad deras mål med spelarutbildningen är. Det är givna punkter, allt däremellan är subjektivt, men det behövs en överenskommelse kring kommunikationen.

Hur gör din förening?

Vi på Happy Index gjorde en undersökning som bland annat ställde en fråga kring vad föräldrar anser att idrottsföreningar skulle kunna bli bättre på. Givetvis fick vi en hel del olika svar, men alla är på ett eller annat sätt värda att analysera. Enligt ett svar ville man ha tydligare kommunikation och struktur från ledare. Ett jätteviktigt svar enligt oss på Happy Index. Där hamnar frågan igen kring vad som är överenskommet mellan föreningen och dess medlemmar, om det ens finns en överenskommelse. Jag vill pusha för att en tydlighet är ett måste, och den måste börja långt upp i föreningens struktur.

Visst är det bra om en ledare för ett enskilt lag har en god relation till barnens föräldrar. Det skulle till och med kunna vara så att en klubb rekryterat ledare, eller har ideella ledare som alla fungerar superbra med både barn och föräldrar. Det finns däremot ingen garanti för något sådant, och om det inte finns någon bestämd, organiserad kommunikation överhuvudtaget blir frågorna helt plötsligt ganska subjektiva. Alla ledare har olika erfarenheter såväl som preferenser, en tränare kanske tycker att det är helt oväsentligt att föräldrarna vet vad vi tränar på i veckan, medan en annan kanske tycker att det är en självklarhet.

Därför bör en föreningsstruktur innehålla tydliga kommunikativa punkter, så att varje ledare vet vad som ska kommuniceras till exempelvis barnens föräldrar, och vice versa. Som sagt finns det inga rätt eller fel för hur mycket kommunikation, och kring vad det ska vara. Det viktiga är att det finns en struktur. På så sätt kan föreningar skapa gladare medlemmar!

Ett annat svar som fångade vårt intresse speciellt var att föreningar ofta har bra policys kring kränkningar och mobbning, men att det är svårt att kontrollera i de enskilda lagen. Vi på Happy Index är övertygade om att barn ska tycka att deras idrottande är kul och meningsfullt. Med hjälp av Happy Index kan föreningar jobba förebyggande mot mobbning och diskriminering. Happy Index gör det möjligt för föreningar att jobba aktivt mot dessa problem, innan de blir för stora för att hantera. En policy är en sak, ett aktivt uppföljande arbete är en annan sak.

Det här svaret är också kopplat till tydlighet inom föreningar. Medlemmens svar indikerar att de vill veta mer hur föreningens enskilda policy reflekterar verksamheten i det dagliga arbetet. Här krävs tydlighet mellan de olika parterna, för att veta vad som förväntas. När en klubb använder Happy Index, får de en möjlighet att följa upp hur deras värdegrund fungerar och aktivt göra skillnad om en medlem eller en större grupp mår dåligt.

Alla får vara med på samma villkor. Diskutera med föräldrar om värden och engagera föräldrarna i sina barns aktiviteter.

Ovan syns ytterligare ett svar som kräver öppenhet från flera håll. En klubb måste vara tydlig i frågor som när eller om det kommer ske nivåindelning bland spelarna i klubben. Får alla vara med på samma villkor? Om det ska ske, när kommer det i så fall inträffa, vid vilken ålder? Och vad innebär det för de som inte hamnar i den “bästa” gruppen? Frågor som är vitala, och som en förälder till ett barn måste veta om när den anmäler sitt barn till en förening. Om en förening på ett öppet sätt kommunicerar vad som gäller i denna fråga, kan deras medlemmar utgå ifrån tydliga riktlinjer, vilket minskar chansen till negativa överraskningar för att förväntningarna på föreningen inte stämde överens med vad medlemmen hade önskat.

Att det förekommer diskussioner mellan föräldrar och de anställda inom en förening är inget ovanligt. Men när hålls de? Är de spontana, är de vänliga och sker de bara vid överraskningsmoment? Ett överraskningsmoment kan vara både positivt och negativt, och handla om exempelvis lite speltid för ett barn, planer om att samla in pengar till en resa eller plötsliga positiva eller negativa förändringar i spelstil.

Att engagera klubbmedlemmar i frågor som värden, eller hur klubbens översiktliga fotbollsfilosofi ser ut är något som bör uppmuntras. Det kanske bara behöver ske en eller två gånger om året, det är en verksamhetsfråga. Däremot ger sådana möten en möjlighet till förståelse och kunskap. Det kan också skapa bättre relationer mellan föreningen och dess medlemmar.

En transparent och tydlig kommunikation mellan föreningen och dess medlemmar är A och O! Alla klubbar kommer ha sina egna sätt att se saker på, och exakt hur en kommunikation bedrivs är som jag nämnt innan, subjektivt. Det viktiga är att det finns en linje som följs. Det minskar risken för missförstånd, det ökar kunskapen och det kommer definitivt skapa gladare medlemmar!

Vill du veta mer?