avatar-orange-smaller-200
Ë
By Daniel Smirnov-Lindblom • September 13, 2018

Att använda Happy Index

Skrivet av en tränare som använder Happy Index tillsammans med mitt lag

Hej!

När jag (Daniel Smirnov Lindblom) inte jobbar med Happy Index så tränar jag ett fotbollslag - IK Frej P16. För mig har det alltid varit viktigt att jobba så utvecklande som möjligt med spelarna. Ännu en klyscha? Må så vara, men vissa klyschor är underskattade. Jag menar att både ur ett fotbollsmässigt och socialt perspektiv är det alltid viktigt att vara framåtsträvande och konsekvent. Att stå fast vid sina idéer men alltid vara öppen för utveckling.


För att vara en bra grupp räcker det inte med att vara bra på bara fotboll, utan beteendet på planen och utanför planen spelar lika stor roll. Av den anledningen försöker jag alltid vara mycket tydlig med vilket ordbruk som är okej, vilka beteenden vi accepterar och hur vi är mot varandra. Jag har givetvis IK Frejs värdegrund som grund för detta, vilket alltid är bra. En värdegrund bör finnas i varje klubb och jag är glad över att arbeta i en sådan klubb.


Men hur ska jag som tränare veta vad alla individer tänker och hur de mår? Alla individers olika mående är ju fundamentet för gruppens välmående som helhet. Som tränare eller lagledare är det viktigaste alltid att ta hand om och skapa harmoni inom gruppen. Genom att hantera individers välmående och se till att de mår så bra som möjligt, skapas det förutsättningar för att gruppen som helhet är harmonisk och glad.


För ca en och en halv vecka sen blev mitt lag en testgrupp för Happy Index, och helt plötsligt har jag helt andra förutsättningar att prata med gruppen om saker som de berättar om via Happy Index. Genom deras svar kan jag följa det allmänna välmåendet men också se vilka problem och glädjeämnen som finns hos individerna.


Jag som tränare kan dagligen gå in och kolla hur läget ser ut. Vilka har svarat, hur har de svarat, har de lämnat några kommentarer? Ja, det tar mig några minuter om dagen utöver den tiden vi lägger på träningen, men det är värt väldigt mycket. Både för mig, och för de. Jag får en aning om hur gruppen mår, och min viktigaste uppgift är ju faktiskt att se till så att jag har en nöjd grupp spelare. Och hej, glada spelare går i väldigt många fall hand i hand med prestation.


Hur kan jag då använda de här svaren för att skapa gladare spelare? Det är ju en mycket väsentlig fråga för vår tjänst. Vi är väl medvetna om att olika grupper innehåller olika typer av personligheter. Därför är det viktigt att du som tränare eller lagledare har en förståelse för vilka typer av människor som finns i din grupp.


Jag fick under förra veckan några svar som antydde att det förekom en stress med skola och för lite sömn, och lite för lite mat. Via de svaren ger det mig direkt vetskap om att vissa spelare behöver tips och råd eller kanske bara uppmuntran i de ämnena. Jag personligen har själv varit i en sits där jag behövt kombinera studier med sport, vilket har gett mig insikt i hur det kan vara. Jag kan alltså dela med mig av tips, men måste samtidigt ha i beaktning att alla inte kommer tänka exakt som jag. Jag, precis som alla andra ledare bör givetvis också läsa på om ämnet för att hjälpa mitt lag med problemområden. Det som är väldigt skönt för en ledare är att du får möjlighet att se vad som är ett problem, vilket ger dig direkt möjlighet att adressera det.


Det här är bara ett av många exempel som kan uppstå. Det viktiga är att du som ledare tar chansen att göra skillnad. Det finns en stor chans att din hjälp till spelarna gör en stor skillnad. Ta den chansen, och ta tag i problemen innan de blir för stora för att hantera.

Vill du veta mer?