avatar-orange-smaller-200
Ë

Vad tycker barn och tränare om föräldrars engagemang och viljor inom ungdomsidrott? Finns det ett problem här? Det finns flera olika ståndpunkter, men faktum är att de som är allra viktigast i frågan - barnen och ungdomarna uttrycker att föräldrar som skriker för mycket, är ett problem.

Read More

Vad är det som gäller vid publicering av bilder för föreningar? Hur förhåller sig din förening till GDPR? Med Konsento slipper du svänga fram och tillbaka mellan intresseavvägning och samtycken. Konsento ger medlemmar full kontroll, och skapar tydlighet för alla parter.

Read More

I slutet av år 2015 togs beslutet att inga resultat räknas i matcher inom ungdomsfotbollen fram till 13 års ålder. Det har skapat debatt, och vi har två läger som värnar starkt om sina åsikter. Har någon rätt eller fel?

Read More

FN:s barnkonvention blir svensk lag. Hur ser vi till att den följs inom idrottsvärlden? Eftersom 9/10 barn kommer i kontakt med idrottsorganisationer, har idrottsföreningar ett stort ansvar. Tillsammans med idrottsföreningar är Happy Index beredda att ta ett stort ansvar.

Read More

Happy Index och idrottspsykologen Elin Borg kommer att inleda ett samarbete. Tillsammans kommer vi att kämpa för att ungdomar som idrottar har roligt och mår bra.

Read More

Att få insikt i dina spelares välmående är vitalt för dig som ledare för att kunna skapa en glad och trygg grupp. Engagera dig i dina medlemmars svar. Ge egna tips, och läs på om problemområden som spelarna kan uttrycka. Ditt ansvar är att skapa en trygg och harmonisk grupp!

Read More

Föreningstydlighet

By Daniel Smirnov-Lindblom • September 10, 2018

Föreningstydlighet är kanske den viktigaste faktorn för att få en förening att fungera. Genom tydlighet från föreningens håll gentemot medlemmar, skapas med all sannolikhet gladare medlemmar. Gladare medlemmar skapar förutsättningar för starkare lag, med god laganda. Alla föreningar bör vara tydliga mot sina medlemmar.

Read More

De stora lagen jobbar aktivt med att skapa en bra laganda, vad gör du för att skapa en bra laganda i ditt lag?

Read More